Det skjer

Loppelåven med mottak av lopper til Vang Skoles Musikkorps Loppemarked

27. mai 2019 kl: 18:00
Loppelåven på Norderhov, følg veien fra Kirken mot Helgelandsmoen, på venstre hånd rett før avkjøring til Busundbrua, skiltet

Hver mandag og torsdag 18-20:00 uke 22-27 har vi mottak av lopper til distriktets største loppemarked, hvor vi tar i mot med et smil. Ikke hvitvarer, leksikon og kontormøbler.