Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Årsmøte

18. juni 2019 kl: 18:30
Scandic Hotel

Årsmøte for foreningen avholdes i henhold til vedtekter og retningslinjer.
Alle er hjertelig velkomne

Runes trim- og motivasjonsgruppe

18. juni 2019 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Valpetreff på Tyrimyra

18. juni 2019 kl: 18:00
Tyrimyra

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Årsmøte

18. juni 2019 kl: 18:30
Scandic Hotel