Det skjer

Kaffeslabberas på Jevnaker Frivilligsentral

27. mai 2019 kl: 09:00
Jevnaker Frivilligsentral

Førdugurd, kaffe, vafler og hyggelig samvær. Velkommen innom!

Kaffeslabberas på Jevnaker Frivilligsentral

27. mai 2019 kl: 09:00
Jevnaker Frivilligsentral

Mandagskafe'

27. mai 2019 kl: 11:00
Hole bo- og rehabiliteringssenter

Mors Hjerte

27. mai 2019 kl: 11:07
Torvgata 4

Lesteberg og Jokerud underholder

27. mai 2019 kl: 11:30
Sokna tunet

Mimreklubb

27. mai 2019 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Leksehjelp

27.05.2019 14:00:00
Frivilligsentralen,Vik

Klokkergården bokkafe

27.05.2019 18:00:00
Klokkergården på Tyristrand

Bridge

27.05.2019 18:00:00
Sokna tunet

Bridge

27.05.2019 18:00:00
Sokna tunet

Loppelåven med mottak av lopper til Vang Skoles Musikkorps Loppemarked

27.05.2019 18:00:00
Loppelåven på Norderhov, følg veien fra Kirken mot Helgelandsmoen, på venstre hånd rett før avkjøring til Busundbrua, skiltet

Danseøving Ringerike folkedansgruppe

27.05.2019 18:30:00
Hov omsorgssenter kantina