Det skjer

Tur til Kjøsterudjuvet i Drammen

15. juni 2019 kl: 09:00
Drammen

Turen tar litt over en og en halv time ved normal gangfart. Vi går juvet opp og alpinbakken ned. Ta med mat og drikke. Det kan være noe vannsprut, så en lett allværsjakke kan være lurt å ha med. Gode, litt stive sko er også en fordel. Vi tar værforbehold.
Avreise fra Osloveien 10, Hønefoss, kl. 09:00. Privatbiler. Vanlig dagsturutstyr og mat for en dagstur. Bensinspleis.

Turledere: Erik Brenden, tlf. 951 61 646 og erbren@online.no. Karsten Lien, tlf. 909 99 867 og karsten.lien@gmail.com.