Det skjer

Kjerratmuseet 2019 - Sesongavslutning

1. september 2019 kl: 11:00
Kjerratmuseet, Stubdalsveien 1, 3512 Hønefoss

Kom til Åsa og opplev den unike ‘’Kjerraten i Åsa’’ samt annen gammel industri!
Oppgangsaga kjøres. Ringerikskraft støtter oss med ekstra vann fra Damtjern!
Kjerratmodeller, kjerratdeler og mye annen lokal historie å se på. Flere nyheter i år!
Eget motorsagmuseet med over 300 stk. totalt. Kart over Kølamiler på Krokskauen tilgjengelig.
Åpent fra kl. 11.00 til kl. 16.00.
Salg av mineralvann, kaffe og «Kjerratkaker» samt både nye og gamle bøker og museets egen film «Kjerratfilmen».
Billetter: Voksne kr. 50,-. Under 16 år gratis.
Mer informasjon: https://www.kjerraten.no
Hjertelig velkommen til Åsa og Kjerratmuseet!