Det skjer

Sommerfest

18. juni 2019 kl: 12:30
Sokna tunet

Håper på fint vær og utefest

Runes trim- og motivasjonsgruppe

18. juni 2019 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Valpetreff på Tyrimyra

18. juni 2019 kl: 18:00
Tyrimyra

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Årsmøte

18. juni 2019 kl: 18:30
Scandic Hotel