Det skjer

KAN - ungdomshelg

12. oktober 2019 kl: 11:00
Veien Gamle Skole

Ungdomshelg 10-15 år. Vi syr, lager smykker og badebomber. Lørdag og søndag kl 11-16