Det skjer

Gudstjeneste

22. juni 2019 kl: 11:15
Adventistkirken Hønefoss

Morten Fjelmberg

Chicken Race

22. juni 2019 kl: 09:00
Helgelandsmoen Næringspark, 3512 Hønefoss

Marked på Røde Korshuset 22.-23.6.19

22. juni 2019 kl: 10:00
Soknedalsveien 25, 3517 Hønefoss

Samisk/urfolksfestival i Kongsberg

22. juni 2019 kl: 10:00
Bevergrenda Østbygrenda 11, kongsberg

Bibelstudie

22. juni 2019 kl: 10:00
Adventistkirken Hønefoss

Sommeravslutning Klokkergården Lørdagskafe

22. juni 2019 kl: 11:00
Klokkergården på Tyristrand

Bootcamp Survivor

22.06.2019 11:00:00
Helgelandsmoen Nætingspark, 3512 Hønefoss

Eventyrspill

22.06.2019 11:00:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Malerklubb

22.06.2019 11:00:00
Vinterrovn 2A, første hus til høyre, gjennom porten på området til Norsk Samferdselshistorisk Senter

Gudstjeneste

22.06.2019 11:15:00
Adventistkirken Hønefoss

Pipekonsert

22.06.2019 11:30:00
Hønefoss kirke

Pipekonserter hver lørdag i sommer

22.06.2019 11:30:00
Hønefoss kirke