Det skjer

Filadelfias sommerfest

23. juni 2019 kl: 18:00
Hos Magne og Ragnhild Nilsen. Dr åstas vei.

velkommen til fest. Ta med grillmat og en kake til felles kakebord. Sang og konkurranser og hyggelig sommerkveld samvær