Det skjer

Ukens fest.

14. juni 2019 kl: 18:00
Frelsesarmeen Jevnaker

Sang og musikk, andakt bevertning og utlodning. Er det pent vær, blir det ute i hagen. Alle hjertelig velkommen.