Det skjer

Flyttet seminar

15. juni 2019 kl: 13:00
Vågård grendehus

Skrubbheimseminaret er flyttet til Grendehuset på Vågård på grunn av at veien til Skrubbheim er rasert av uvær.