Det skjer

AVSKJEDSGUDSTJENESTE I LUNDER KIRKE

16. juni 2019 kl: 11:00
LUNDER KIRKE

Alle er velkommen til Avskjedsgudstjenesten for sokneprest Kai Helge Reinertsen. Prost, prester og speidere deltar. Det blir sang av Ringerike mannskor. EtterpÄ er det kirkekaffe for alle i og ved Kirkestua.