Det skjer

Pilegrims- og bygdevandring

16. juni 2019 kl: 11:00
Haug kirke (frammøte)

Felles transport til Åsbygda etter gudstjenesten i Haug kirke. Vandring langs Randselva tilbake til kirken med fortellinger underveis av Gudmund Bakke. Godt fottøy. Ta med egen niste. Avsluttes med orgelandakt i kirken.