Det skjer

Farvelmøte

16. juni 2019 kl: 16:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Vi samles til ettermiddagskaffe. I møtet umiddelbart etterpå, tar vi avskjed med Sersjant Elin Kjaran. Tale, hilsener, sang og musikk.