Det skjer

Åpen dag

13. juni 2019 kl: 18:00
Tyrihall, Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

ÅPEN DAG på Tyrihall torsdag 13. juni ( i morgen) kl. 18 - 20.30. arr. av historielaget. Det vises filmer fra Nakkerud samt en film om lærer Anders Viljugrein. har man eldre bilder fra henh.vis Ask, Tyristrand el. Nakkerud kan man gjerne ta med disse hist.laget kan være interessert i å avfotografere. Bevertning. gratis inngang. loddsalg hvor inntektene går til "bygdesamlingen" . Del gjerne PS. det står feil på plakaten på coop. Denne gangen er åpen dag ikke på "møbel'n" men altså på Nakkerud. Vel møtt! :) Man trenger ikke være medlem i historielaget for å komme . Dette er åpent for alle