Det skjer

Gudstjeneste og søndagsskole

16. juni 2019 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Haldis Scarborough taler. Nattverd.