Det skjer

Dataopplæring

2. september 2019 kl: 10:00
Hole Frivilligsentral

For eldre første mandag i måneden. Påmelding 32161136