Det skjer

Bibelstudie

13. juli 2019 kl: 10:00
Adventistkirken, Hønefoss

Tema: Oppskrift på en bedre verden. Gjermund Johansen leder studiet. Egne klasser for barna.