Det skjer

Bibelstudie

17. august 2019 kl: 10:00
Adventistkirken, Hønefoss

Tema: Jesus og de som lider nød. Daniel Pel leder studiet. Egne klasser for barna.