Det skjer

Bibelstudie

24. august 2019 kl: 10:00
Adventistkirken, Hønefoss

Tema: Den minste av disse... Jørn Ossum leder studiet. Egne klasser for barna.