Det skjer

Spennende historie på Ringerike

25. juli 2019 kl: 11:00
Ringerikes Museum

Ringerikes Museum ligger i Gamle Norderhov Prestegård, en praktfull tømmerbygning fra 1635. Her forteller vi bl.a. om den uredde prestekona Anna Colbjørnsdatter som lurte svenske soldater i 1716, at det var her i huset Asbjørnsen og Moe møttes for aller første gang i 1826 og om krigshandlingene i årene 1940-45 hvor museet har betydelige samlinger av våpen, utstyr og uniformer. Museet er åpent 11:00-16:00 alle dager unntatt mandager.

Sommeråpne kirker på Jevnaker

25. juli 2019 kl: 10:00
Randsfjord og Jevnaker kirke

Leikmót - om spill

25. juli 2019 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Spennende historie på Ringerike

25. juli 2019 kl: 11:00
Ringerikes Museum

Byen vår!

25. juli 2019 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Åpen kirke-Bønsnes

25. juli 2019 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Mors Hjerte

25.07.2019 11:07:00
Torvgata 4