Det skjer

Leksehjelp

24. juni 2019 kl: 14:00
Frivilligsentralen,Vik

Leksehjelp for Røyse, Vik og ungdomsskolen på Frivilligsentralen

Kaffeslabberas på Jevnaker Frivilligsentral

24. juni 2019 kl: 09:00
Jevnaker Frivilligsentral

Leksehjelp

24. juni 2019 kl: 14:00
Frivilligsentralen,Vik

Medlemsmøte Hønefoss og omegn arbeiderlag

24. juni 2019 kl: 18:00
Ringerike Rådhus