Det skjer

Hole Pensjonistforening

21. august 2019 kl: 18:00
Herredshuset, Vik

Foredrag om Holoasetra ved Åsa Bjertnæs.
Bevertning og utlodning. Husk kopp/spisebestikk. Vel møtt!