Det skjer

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

27. august 2019 kl: 11:00
Tyristrand Kulturhus

Det er kafè i kulturhuset kl. 11. Gågruppen starter fra kirkeparkeringen kl. 10.

Forhåndsstemming - Kirkevalget

27. august 2019 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Sommeråpne kirker på Jevnaker

27. august 2019 kl: 10:00
Randsfjord kirke og Jevnaker kirke

Forhåndstemming-Kirkevalget

27. august 2019 kl: 10:00
Jevnaker menighetskontor

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

27. august 2019 kl: 11:00
Møtested: Blomshøgda 3

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

27. august 2019 kl: 11:00
Møtested: Blomshøgda 3

Spennende historie på Ringerike

27.08.2019 11:00:00
Ringerikes Museum

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

27.08.2019 11:00:00
Tyristrand Kulturhus

OPPRINNELSE BUSKERUD: Fra stein og bein til makt og prakt

27.08.2019 11:00:00
Veien kulturminnepark

Mors Hjerte

27.08.2019 11:07:00
Torvgata 4

Formiddagstreff

27.08.2019 11:30:00
Filadelfia.

Oppstart av BarneGospel & bandøvelse!

27.08.2019 16:15:00
Hønefoss Frikirke

Runes trim- og motivasjonsgruppe

27.08.2019 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Håndarbeidstreff / nuperelle studiering.

27.08.2019 18:00:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, HØNEFOSS

Valpetreff på Tyrimyra

27.08.2019 18:00:00
Hønefoss og Omegn Brukshundklubb

Ullerål Seniordans

27.08.2019 18:00:00
Ullerål kirke,

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

27.08.2019 18:30:00
Rådhusets 8. etg.