Det skjer

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

27. august 2019 kl: 11:00
Tyristrand Kulturhus

Det er kafè i kulturhuset kl. 11. Gågruppen starter fra kirkeparkeringen kl. 10.