Det skjer

Skauvandrerne

14. august 2019 kl: 17:30
Krokskogen

Tur på Krokskogen. Vi møtes på Sundvollen for felles transport. Avreise fra Coop Prix Hallingby klokken 17.30