Det skjer

Høsttur i Finnemarka med DNT Ringerike

25. august 2019 kl: 09:00
Finnemarka

Turen går til Gjevlekollen 602 moh. omtalt som Norges fineste rastebu. Vi skal opp ca. 400 høydemeter og turen vil være på ca. 13-14 km.

Avreise kl. 0900 fra Osloveien 10 til Rustanveien. Turstart kl. 1000. Turleder er Erik Brenden, tlf. 951 61 646 møter her.

Høsttur i Finnemarka med DNT Ringerike

25. august 2019 kl: 09:00
Finnemarka

Bruktmarked på Hensmoen

25. august 2019 kl: 10:00
Hensmoen

Gudstjeneste v/Anne- Hilde W. Helland

25. august 2019 kl: 11:00
Jevnaker kirke

Spennende historie på Ringerike

25. august 2019 kl: 11:00
Ringerikes Museum

Høymesse

25. august 2019 kl: 11:00
Sollihøgda kapell

Sentrumkirken

25.08.2019 11:00:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter

Gudstjeneste for Små og store

25.08.2019 11:00:00
Hønefoss kirke

Kjerratmuseet 2019

25.08.2019 11:00:00
Kjerratmuseet, Stubdalsveien 1, 3512 Hønefoss

Gudstjeneste

25.08.2019 11:00:00
Hønefoss Frikirke

Gudstjeneste

25.08.2019 11:00:00
Hønefoss Frikirke

Gudstjeneste

25.08.2019 11:00:00
Hønefoss Frikirke

Gudstjeneste.

25.08.2019 11:00:00
Filadelfia.

Førsteklasses gudstjeneste!

25.08.2019 11:10:00
Hønefoss

Galleri Klevjer

25.08.2019 12:00:00
Helgelandsmoen

« Siste etappe» Fotoutstilling

25.08.2019 12:00:00
Fengselet

Ringerikes Malerklubb

25.08.2019 12:00:00
Storøya i Tyrifjorden

HEN STASJON

25.08.2019 12:00:00
Hensveien 159

HEN STASJON

25.08.2019 12:00:00
Hensveien 159

Cars & Coffee

25.08.2019 13:00:00
Norsk Samferdselshistorisk Senter

SOPPKONTROLL

25.08.2019 15:00:00
Hvervenkastet ved Gjestegården

Gudstjeneste med tema: Jesus Menneskesønn og Guds Sønn

25.08.2019 17:00:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

Salmer i bevegelse

25.08.2019 18:00:00
Randsfjord kirke