Det skjer

Pilegrimsvandring fra V. Gran til Søsterkirkene

15. august 2019 kl: 15:00
Fremmøte ved Pilegrimssenteret på Granavollen

Samkjøring til V. Gran, vandring tilbake til kjørkene langs den gamle «hovedvegen» fra Elvetangen. Turen tar drøyt 3 timer (8 km); ta med nistepakke for en stopp underveis. Vi går gjennom et område med beitedyr, så hunder må holde seg hjemme. Arrangør er Pilegrimsfellesskapet RiHaTo.