Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

17. september 2019 kl: 18:30
Scandic Hotell

Tema: Dagens tinglysning. Hensikten med tinglysningen, hva kan tinglyses og hvordan foregår dagens og fremtidens tinglysning v/ underdirektør Haldis Framstad Skare
Alle er hjertelig velkomne