Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb - Medlemsmøte

24. september 2019 kl: 18:00
Scandic Hotell

Tema: Mitt år som Guvernør i Rotary-distrikt 2310
v/Svein Eystein Lindberg