Det skjer

Bønnemøte med kveldsmat.

14. august 2019 kl: 18:30
Filadelfia.

Kveldsmat kl 18.30, bønnemøtet begynner kl 19.00. Velkommen!