Det skjer

Forhåndsstemming - Kirkevalget

15. august 2019 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Kirketorget er åpent mellom kl. 10:00 og 14:00 mandag - fredag frem til og med 06.09.2019
for forhåndsstemming til Kirkevalget