Det skjer

Dåpsgudstjeneste

18. august 2019 kl: 11:00
Norderhov kirke

Velkommen til dåpsgudstjeneste ved sokneprest Marie Lyngseth. Denne søndagen er det fire barn som skal døpes.