Det skjer

Ringerike og Hole Revmatikerforening. Medlemsmøte

21. august 2019 kl: 18:00
Citygården

Velkommen til medlemsmøte. Husk kopp og gevinst