Det skjer

Høymesse

18. august 2019 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høymesse!
Liturg: kapellan Kristine Bekken Aschim
Kantor: Grethe Ulversøy