Det skjer

Gudstjeneste

18. august 2019 kl: 11:00
Hønefoss Frikirke

Pastor Jon Daniel Roum taler over "Vår Far i Himmelen". Alle er velkomne!
www.honefossfrikirke.no