Det skjer

SOPPKONTROLL

25. august 2019 kl: 15:00
Hvervenkastet ved GjestegÄrden

Ringerike Soppforening stiller med godkjente soppsakkyndige for kontroll av sopp.