Det skjer

Hole Pensjonistforening

18. september 2019 kl: 18:00
Hole Herredshus

Iver Koksrud og Åste Bratli synger og spiller for oss.
Bevertning/Utlodning. Husk kopp og spisebestikk. Vel møtt!