Det skjer

" class="arrbildestor">

Hole Pensjonistforening

16. oktober 2019 kl: 18:00
Hole Herredshus

Gudmund Bakke forteller om seterliv og kanskje "litt annet".
Bevertning/Utlodning. Husk kopp/spisebestikk. Vel m√łtt!