Det skjer

Jevnaker barnekor. Bli med på høstens Prøysen-prosjekt!

27. august 2019 kl: 17:30
Randsfjord kirke

Jevnaker barnekor starter opp med nytt semester.
Koret er for barn fra 4 år og oppover. Barn i skolealder får etter nærmere avtale tilbud om gruppe- og solo-timer etter den ordinære øvelsen.
Denne høsten står Prøysen på programmet, og alle sang-glade barn inviteres til å bli med.
Planen er å sette opp musikalen «Prøysen i hundre» med konsert i november. Musikalen består kjente Prøysen sanger som er satt sammen til en historie. Sangene er arrangert for barnekor av Erland Dalen.
Koret er tilknyttet Jevnaker menighet og organisasjonen Ung Kirkesang. Leder og dirigent er kantor Kari Monsen Sødal.