Det skjer

Sokna pensjonistforening medlemsmøte

4. september 2019 kl: 17:00
Rustadkjelleren.

Trubadurene Hans & Svein underholder, loddsalg samt bevertning. Leif og Kåre spiller til dans.