Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

27. august 2019 kl: 11:00
Møtested: Blomshøgda 3

Turmål: Tangen. Velkommen på hyggelig tur!