Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

3. september 2019 kl: 11:00
Møtested: Åsbakken,gravfeltet

Turmål: Frøshaugåsen. Velkommen på en hyggelig tur!