Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

24. september 2019 kl: 11:00
Møtested: Blomshøgda 3

Turmål: Lemostangen. Velkommen på en hyggelig tur!