Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

15. oktober 2019 kl: 11:00
Møtested: Pendlerparkeringen på Vik

Turmål: Damtjern. Velkommen på en hyggelig tur!