Det skjer

Hole Pensjonistforening Stavganggruppa

22. oktober 2019 kl: 11:00
Møtested: Pendlerparkeringen på Vik

Turmål: Petersøya. Velkommen på en hyggelig tur!