Det skjer

Veme og Heradsbygda sangkor

26. august 2019 kl: 18:30
Veme Kirkestua

Så starter vi opp med sangøvelser.Tidligere og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen