Det skjer

Hjelpeforening

3. september 2019 kl: 18:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Hjelpeforeningens første møte etter ferien.