Det skjer

Gå gruppe

26. juni 2019 kl: 18:00
Frivilligsentralen,Vik

Gå gruppe med frukt og kaffe.

Kafe firkløver

26. juni 2019 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter Roavn.1 Sokna

Barselkafé

26. juni 2019 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Sommerkonsert ved Inger Lise Ulsrud

26. juni 2019 kl: 12:00
Jevnaker kirke

Badebuss

26. juni 2019 kl: 13:00
Frivilligsentralen,Vik

Leksehjelp Sunvollen

26. juni 2019 kl: 14:00
Sundvollen oppvekstsenter

Gå gruppe

26.06.2019 18:00:00
Frivilligsentralen,Vik