Det skjer

Tur fra Ringkolltoppen til Bølgensetra m/DNT Ringerike

3. september 2019 kl: 09:30
Ringkollen

Frammøte: Osloveien 10 kl. 0930. Turleder er Erik Monserud, tlf. 32 11 03 92 / 906 34 868