Det skjer

Datasamling

26. august 2019 kl: 12:00
Ringerike Frivilligsentral

Rådgivning om bruk av telefon, laptop og nettbrett. Eget utstyr må tas med.